Contacteer bemiddelaar

Informatie, advies, begeleiding en bemiddeling

Loading...
Loading...
Schets hier uw situatie voor een persoonlijke dienstverlening.
In welke mate kunt u samen tot afspraken komen (1=makkelijk <> 5=moeilijk).

Wist u dat ...

  • Wij een vaste prijs bieden voor het ganse traject
  • Onze consulenten minimaal 25u opleiding per jaar volgen
  • 98% van onze cliënten een evenwichtige overeenkomst bereikt
  • 75% een akkoord bereikt bereikt binnen de 3-10 weken
  • 100% van onze dossiers aanvaard wordt door de familierechtbank